REGAİP (gecesi)KANDİLİNİN mana ve hikmeti

  Gönüllere zikrullah ile tecelli eden Allah’a hamd olsun. Kulluğun en kâmil zuhuru olan Hz. Muhammed’e ve evladı Resul’e selam olsun.   

        Regaip kandili, hicri takvime göre recep ayının ilk haftasında kutlanır. Regaip, rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed’in (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed’e hamile kalmasını ifade eder.

       Kuran’ın “ Ve Rabbı’na rağbet et” (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk’a yönelerek rabbine rağbet etmesi demektir.

Ki Akıl baliğ olan her insan, yaratıcısı olan rabbini bu âemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan rabbi’ni tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa huzura erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat insan, bu tabiat âleminden tattığı nefsani lezzetlere ve hoşnutluk duyduğu masivaya (Allahtan gayrı olanlara) yönelip rağbet ederek onu rabbinden ayıran dünyasını oluşturur. Bunu beyanla Pir seyyid Muhammed nur Hz; “Dünya ehli olmak mal mülk zengini olmak değildir, Karun gibi nice zenginler vardır dünya ehli değildir, kapı kapı dolaşan nice fakir vardır dünya ehlidir. Çünkü kulu Rabbin’den ayıran her ne ise, o dünyadır” buyurmuştur.

       Bu itibarla, insanın bu yeryüzünde tadıp lezzetlendiği ve onu rabbinden ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah’a yönelip her nefeste zikri daim’e mazhar olması, o insanın ledduni yönden Allah’a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.

Kalp’teki zikri daim’in aynı zamanda mayayı Muhammed olması itibarıyla, kulun kalbinin zikrullah’la buluşması o kulun gönlünün, Muhammed mayası ile mayalanmasıdır. Ki Muhammed mayası olan zikrullah gönülde kabararak o kul’u, vücudu nuru Muhammed mazharıyetine ulaştırır.

       Hz.resulullah efendimiz “Recep Allah’ın ayıdır, şaban benim ayım, ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Ki bu ayların bu değerlerle ifade edilmesi o aylardaki kandil gecelerindendir. Yani recep ayının Allah’ın ayı olması içindeki, regaib ve miraç kandillerindeki hikmet gereğidir. Şaban ayının Hz. Resulullah’ın ayı olması, içindeki berat kandilinin hikmeti gereğidir. Ramazan ayının ümmetin ayı olması ise, bu aydaki kadir kandilinin ledduni hikmeti icabındandır.

       Bu itibarla, recep ayının ilk haftasında olan regaib kandili, ledduni yönüyle kulun kalbinin Muhammed mayası olan zikri daim’le mayalanmasını ifade eder. Ve böyle bir mazhariyetle kalbi regaip’in ledduni manasına ulaşan bir kul, kalbindeki zikri daim uyanıklığıyla, her nerede ve ne zamanda olursa olsun daima Allah’la beraber olur. Ki bunu beyanla Pir Seyyid Muhammed Nur Hz: “Zikir saliki’nin kıblesi “semme vechullahtır / Allahın her taraftaki yüzüdür.”(Bakara-115) Çünkü zikir saliki her nereye yönelse ve nerede olursa olsun daima Allah der” buyurmuşlardır.

       Velhasıl; Zikri daim olan Muhammed mayası ile kalbi şereflenip, o’nu rabbinden ayıran dünya sevgilerini terk ederek kalbi Allah sevgisi (muhabbetullah) ile dolan bir kul ancak, regaip kandilinin ledduni manasına ulaşmış olur. Ve böyle bir kul var olduğu her yerde ve her zamanda regaip ruhaniyetiyle yaşar.

Cenabı Hak’tan, Regaip kandilinin ruhaniyet-i aydınlığına bizleri de mazhar kılmasını dileriz. Vesselem.  

             

                                                                             Nejdet Şahin

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !